რას ვსაქმიანობთ

"ცოდნა და გამოცდილება"

“ბი სი ო” მოღვაწეობს სხვადასხვა სამართლებრივ პრაქტიკასა და სფეროში. ჩვენი კომპანია იყო პირველი ქართულ სამართლებრივ ბაზარზე, შესაბამისად ბოლო ოცი წლის მანძილზე მან დააგროვა ტექნიკური ცოდნა და შეიძინა მნიშვნელოვანი კავშირები. ამ ორი ელემნტის კომბინაცია ჩვენს მომსახურებას ხარისხითა და ეფექტიანობით გამოარჩევს. “ბი სი ო” –ს გუნდი მუდმივად ადევნებს თვალს ინდუსტრიულ ტრენდებს ეროვნულ ეკონომიკაში და შესაბამისად გათვითცნობიერებულია შესაბამის საკანონმდებლო სიახლეებში. თითოეულ სამართლებრივ პრაქტიკასა და სფეროში, ჩვენი იურისტები აღჭურვილნი არიან უახლესი ცოდნით და მდიდარი გამოცდილებით, რაც უზრუნველყოფს ჩვენი კლიენტების ჩანაფიქრის რეალურად ქცევას.   

დაკავშირებული პრაქტიკები და სფეროები

დაგვიკავშირდით:

  • 9, ქ. კეკელიძე, თბილისი
  • (+995 32) 225 14 54
    (+995 32) 225 14 55

გამოგვიგზავნეთ წერილი