უძრავი ქონება / მიწა

"ბი-სი-ო"-ს გუნდს შესრულებული აქვს უძრავი ქონების ყიდვა, გაყიდვასა და განვითარებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გარიგებები.

ჩვენი იურისტები იკვლევენ უძრავი ქონების სამართლებრივ მდგომარეობას, რაც მოიცავს მასზე რეგისტრირებული გირაოს, ყადაღის ან წინა მესაკუთრის სხვა ვალდებულებების შემოწმებას. ამასთან ერთად, "ბი სი ო"-ს მომსახურებაში შედის უძრავი ქონების გადაცემასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მომზადება, საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში საკუთრების უფლების რეგისტრაცია, ნებართვების მოპოვება, და მიწის/ უძრავ ქონებისთან დაკავშირებულ სასამართლო დავებში ჩვენი კლიენტების წარმოდგენა.

კომპანიას აქვს სასოფლო-სამეურნეო ქონების  საკითხების ღრმა სამართლებრივი ცოდნა, რომელიც შეუზღუდავად მოიცავს ყოველივეს მიწის იჯარიდან - მიწის ქართველთა/ უცხოელთა მიერ შეძენა - განკარგვამდე.

წარსულში ჩვენი გუნდის რამდენიმე წევრის პირადი ჩართულობა უძრავი ქონების მართვის სფეროში, ამდიდრებს ჩვენს გამოცდილებას პრაქტიკული ცოდნით.

კონტაქტი

დაკავშირებული პრაქტიკები და სფეროები

სასარგებლო ბმულები

დაგვიკავშირდით:

  • 9, ქ. კეკელიძე, თბილისი
  • (+995 32) 225 14 54
    (+995 32) 225 14 55

გამოგვიგზავნეთ წერილი