ზურაბ ჩხეიძე

სამართლის სფეროები

ბანკები/ ფინანსები, კორპორატიული, პროექტის ფინანსირებამიწა/ უძრავი ქონება; მშენებლობა

სამუშაო გამოცდილება

თებერვალი 2004 - აგვისტო 2004

საქართველოს ბიზნეს კონფედერაციის (Georgian Business Confederation) სამართლებრივი მრჩეველი - ამერიკის სავაჭრო პალატის ასოციაცია (AmCham), ევროპის სავაჭრო პალატის (ECC), საქართველოს საერთაშორისო სავაჭრო პალატა (ICCG), გადასახადების გადამხდელთა კავშირი, დამსაქმებელთა კავშირი, საქართველოს ექსპორტიორთა ასოციაცია

პროექტი: ქართულ საწარმოთა ზრდის ინიციატივის (Georgian Enterprise Growth Initiative) მიერ დაფინანსებული პროექტი - ბიზნესის განვითარებისთვის ადმინისტრაციული ბარიერების აღმოფხვრასთან დაკავშირებით. საქმიანობა ძირითადად მოიცავდა სამეწარმეო საქმიანობაზე კონსულტაციების გაწევას; კანონმდებლობის მოზადების თაობაზე რჩევების მიცემას.

 

იანვარი 2001 - მაისი 2001

სტაჟიორი საქართველოს სახელმწიფო კანცელარიაში, სამართლის დეპარტამენტი (თბილისი, საქართველო);

 

მარტი 2000 - მაისი 2000

სტაჟიორი საქართველოს პარლამენტში, სამართლის კომიტეტი (თბილისი, საქართველო);

 

იანვარი 1998 - მაისი 1998

სტაჟიორი იურიდიულ ფირმა „ბეგიაშვილი და კომპანია“-ში;

 

პროფესიული ასოციაციები

წარმატებით ჩააბარა სსიპ „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ მიერ ორგანიზებული ადვაკოტთა საკვალიფიკაციო გამოცდა.

განათლება თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამართლის საბაკალავრო ხარისხი
ენები

ქართული; ინგლისური; რუსული;

ზურაბ ჩხეიძე
პარტნიორი
  • (+995 32) 225 14 54 Ext. 103
  • office@bco.ge