ნინო კალანდაძე

სამართლის სფეროები ბანკები/ფინანსები; კორპორატიული, პროექტის ფინასირება; შრომის სამართალი; დავების გადაწყვეტა; მიწა/ უძრავი ქონება; მშენებლობა
სამუშაო გამოცდილება

2011 წლიდან - დღემდე

იურიუდიული ფირმა “ბეგიაშვილი და კომპანია”,  თბილისი,  საქართველო

იანვარი, 2013  - ივლისი, 2013

ქ. თბილისი მერია იურიდიული დახმარების  კლინიკა “თბილისელების ადვოკატი”, იურისტი - სავალდებულო სტაჟირება        

სექტემბერი, 2012 - მარტი, 2014

წლის მარტამდე: თბილისის  სააპელაციო სასამართლო- სავალდებულო სტაჟირება

განათლება

2012–2014

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის მაგისტრატურის კერძო სამართლის  სპეციალიზაციის პროგრამა,  სამაგისტრო თემა „საქართველოს სასამართლოს საერთაშორისო კომპეტენცია სარჩელის უზრუნველყოფისას“

2012-2013

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის, კენტის სამართლის სკოლა ჩიკაგო(ამერიკის შეერთებული შტატები), რეჯიო კალაბრიას უნივერსიტეტი(იტალია) ერთობლივი სპეციალიზაციის პროგრამა საერთაშორისო საავტორო სამართალში.

2008-2012 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფოს უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, ბაკალავრიატი

ენები ქართული; ინგლისური; რუსული; 

ნინო კალანდაძე
იურისტი
  • (+995 32) 225 14 54, Ext. 110
  • office@bco.ge