მარიამ სიხარულიძე

სამუშაო გამოცდილება

2005 - დღემდე  - "ბეგიაშვილი და კომპანია" - ბუღალტერი

2011 - დღემდე - "ბეგიაშვილი ეიჩარ სერვისიზ" - ფინანსური მენეჯერი 

განათლება

2002-2004  - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაგისტრის ხარისხი (ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი)

2001-2003 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ სპეციალობათა ფაკულტეტი, სპეციალობა - სამართალმცოდნე.

1998 – 2002 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი (ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი)

ენები ქართული; ინგლისური; რუსული;

 

მარიამ სიხარულიძე
ოფისის მენეჯერი
  • (+995 32) 225 14 54, Ext. 114
  • office@bco.ge