ილია თუთბერიძე

სამართლის სფეროები

გადასახადები/ საბაჟო; კორპორატიული;

ილიას შესახებ ილია კომპანიაში უფროსი ბუღალტრის თანამდებობაზე მუშაობს. მის კომპეტენციაში შედის „ბეგიაშვილი და კომპანიის“ და მისი შვილობილი კომპანიების ფინანსური აღრიცხვა. ილიას ცოდნიდან და სამუშაო გამოცდილებიდან გამომდინარე, იგი კლიენტებს უწევს კონსულტაციებს საგადასახადო საკითხებთან დაკავშირებით. 

სამუშაო გამოცდილება

ივნისი 2007 - ოქტომბერი 2013 - „ფრონტერა აღმოსავლეთ საქართველოს“ ბიუჯეტის მაკონტროლებელი;

კომპანიის ბიზნეს ერთეულების ხარჯების განსაზღვრა და ბიზნეს ერთეულების ბიუჯეტების კონტროლი.  

სექტემბერი 2001 - ივნისი 2007 - „საქართველოს საერთაშორისო ნავთობ კორპორაციის“ ექსპერტი

საქართველოში განსახორცილებელი/ განხორციელებული ნავთობისა და გაზის პროექტების ანალაზი და ბიზნეს გეგმების მომზადება.

ქართულ-ამერიკული ჯგუფის წევრი, წარმოადგინა „რუსთავის მიწისქვეშა გაზსაცავის პროექტის“ ბანხორციელებადობის კვლევა. 

აგვისტო 1999 - ივლისი 2001 - „ფრონტერა აღმოსავლეთ საქართველოს“ მთავარი ბუღალტერი

სამუშაო მოიცავდა: კომპანიის ფინანსური მენეჯერების წინაშე ფინანსურ ანგარიშგებას

აპრილი 1998 - ივლისი 1999 - ანგლო-ქართული სადაზღვევო კომპანიის მთავარი ბუღალტერი, სამუშაო მოიცავდა: კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის აღრიცხვას, საგადასახადო აღრიცხვას, სახელმწიფო სააგენტოების წინაშე ანგარიშგებას.  

იანვარი 1993 - აპრილი 1998 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნახევარგამტარების ლაბორატორიაში კვლვევაში - „ნახევარგამტარებში ფოტოელექტრონების უკუგანაწილების ფუნქცია“, მონაწილეობის მიღება;

განათლება

2011 - მოიპოვა Price Waterhouse Coopers-ის  ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების სერტიფიკატი'

1998 - თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახემლწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკისა და მათემატიკის მეცნიერებების დოქტორის ხარისხი;

1987 – 1992 -თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახემწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტი;

ენები ქართული; ინგლისური; რუსული; 

ილია თუთბერიძე
ოფისის მენეჯერი
  • (+995 32) 225 14 54, Ext 107
  • office@bco.ge