თამთა ნუცუბიძე

სამართლის სფეროებო ბანკი / ფინანსები; ენერგეტიკა; ტელეკომუნიკაციები; კორპორატიული; პროექტის ფინანსირება; შრომა/ დასაქმება; მარეგულირებელი;
თამთას შესახებ თამთა 2006 წლიდან ბი-სი-ო-ს გუნდის წევრია. იგი მოღვაწეობს კორპორატიული სამართლისა და ფინანსების, საერთაშორისო გარიგებების, საბანკო სამართლის, შრომის სამართლის, კაპიტალის ინვესტიციების, სამოქალაქო, ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის დარგებში. თამთამ წარჩინებით დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსისტეტის სამართლის ფაკულეტეტი და განაგრძო სწავლა იმავე უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში. აკადემიური და პროფესიულიკარიერის მანძილზე მას მიღებული აქვს მრავალი დაფინანსება და სტიპენდია. ბი-სი-ო-ში მუშაობის დაწყებამდე იგი მუშაობდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში, საქართველოს უზენაეს სასამართლოში და ამერიკული ადვოკატთა ასოციაციის ქართულ წარმომადგენლობაში.   
სამუშაო გამოცდილება

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;

საქართველოს უზენაესი სასმართლო;

განათლება

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სამართლის მაგისტრის ხარისხი;

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სამართლის ბაკალავრის ხარისხი;

ენები ქართული; ინგლისური; რუსული; 

 

თამთა ნუცუბიძე
იურისტი
  • (+995 32) 225 14 54 Ext. 113
  • office@bco.ge