ნონა ყავალაშვილი

სამართლის სფერო ბანკები/ ფინანსები; კორპორატიული; გადასახადები/ საბაჟო; შრომის სამართალი; ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი; მარეგულირებელი; დავების გადაწყვეტა
ნონას შესახებ

ნონამ წარჩინებით დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 1998 წლიდან იგი არის „ბეგიაშვილი და კომპანიის“ გუნდის წევრი და მოღვაწეობს სასამართლო დავების, სადაზღვევო რეგულაციების, შრომის სამართლის, პრივატიზაციის, სამშენებლო სამართლის, გადახდისუუნარობა/ გაკოტრების, და კერძო-საჯარო თანამშრომლობის დარგებში. ნონა არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის დამფუძნებელი წევრი. მისი გამოცდილება ასევე მოიცავს ადამიანის უფლებების ევროპული სამართლოს პროცედურული საკითხების პრაკტიკული ცოდნის კურსს. 

პროფესიული ასოციაციები 

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი;

 

განათლება

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული  ფაკულტეტი, ბაკალავრის ხარისხი;

 

ენები

ქართული; ინგლისური; რუსული;

ნონა ყავალაშვილი
უფროსი იურისტი
  • (+995 32) 225 14 54 Ext. 106
  • office@bco.ge